Consequences for healthcare
- View on the hospitals

View on the hospitals

On this page we show the influence of COVID-19 on hospitals and healthcare. Growth in the number of admissions and bed occupancy due to COVID-19 can lead to pressure on healthcare.

The LCPS (National Coordination Center for Patient Distribution) registers how many beds in the nursing wards are occupied by COVID-19 patients.

Last values ​​obtained on Wednesday, 21 February 2024. Will be updated on Wednesday.

Source: LCPS

Average occupancy of beds per day

This is the average occupancy of hospital beds and ICU beds by COVID-19 patients per day, calculated over the previous 7 days.

Occupancy of hospital beds
142.2
49.2 less than the previous day value

The average number of hospital beds per day (excluding ICU beds) occupied by COVID-19 patients, compared to the previous week.

Occupancy of ICU beds
6.4
1 less than the previous day value

The number of ICU beds occupied by COVID-19 patients, compared to the previous week.

Value from Thursday, 15 February 2024 - Wednesday, 21 February 2024 · Source: LCPS

Average admissions per day

This is the average number of COVID-19 patients admitted to hospital or ICU per day, calculated over the previous 7 days.

Number of hospital admissions
27

The average number of hospital admissions per day (excluding ICU), calculated over the previous 7 days.

Number of admissions to the ICU
2

The average number of admissions per day in the ICU, calculated over the previous 7 days.

Value from Thursday, 15 February 2024 - Wednesday, 21 February 2024 · Source: LCPS

Admissions over time

This chart shows the hospital admissions by the day COVID-19 patients are admitted on weekdays.

The map shows "Show all"
The map shows "Last 30 days"
The map shows "Last 3 months"
The map shows "Last 6 months"
The map shows "Last year"
In deze grafiek staan de ziekenhuisopnames (inclusief directe IC-opnames) op de dat dag mensen zijn opgenomen met COVID-19. Let op: omdat het aanmelden van ziekenhuisopnames vaak een paar dagen later gebeurt, zijn de laatste dagen nooit compleet. Zo kan het lijken alsof het aantal ziekenhuisopnames afneemt, terwijl dit niet zo is. De lijn van het gemiddelde over de laatste zeven dagen ontbreekt daarom in het laatste deel van de grafiek. Use the keyboard to navigate through the time in the graph. With the left and right arrow keys you can move backwards and forwards in time. Use the left angle bracket < to go back and the right angle bracket > to go forward. With page-up and page-down you make bigger steps. Use the Home key and End key to go to the beginning and end of the timeline.
0
  • Average number over 7 days
  • Hospital admissions

Source: LCPS